top of page

Nume proiect

Biserici Înlemnite _ Inventarierea bisericilor istorice de lemn din România_ proiect-pilot: bisericile de lemn din jud. Arad
Proiectul

 

bîProiect.png

Prezentare Generală

Proiectul ”Biserici Înlemnite _ Inventarierea bisericilor istorice de lemn din România_ proiect-pilot: bisericile de lemn din jud. Arad” a fost declarat câștigător în cadrul celei de-a doua sesiuni de finanțare a A.F.C.N. (Administrației Fondului Cultural Național), aria tematică Patrimoniu Cultural Material.

Motivație
 

Proiectul vine ca un răspuns (ca proiect pilot - la scara unui județ) la una dintre cele mai mari probleme ale păstrării și gestionării bisericilor de lemn de patrimoniu din România: lipsa informațiilor privind numărul, starea și valoarea lor. În lipsa acestor informații precum și a altor informații importante, nu se cunoaște amploarea problemei iar strategiile pentru păstrarea și valorificarea acestui patrimoniu - esențial pentru identitatea noastră în cadrul culturii Europene a lemnului - nu există. În România se presupune că ar mai exista 1400+ de biserici de lemn care dispar accelerat, iar puținele intervenții de punere în siguranță și la fel de puținele proiecte de conservare / restaurare se fac întâmplător, fără a urmări o ordine prioritară, dată de starea de conservare și de valoarea acestor monumente.

Scop
 

Scopul proiectului pilot propus în județul Arad urmărește dezvoltarea și implementarea unei metodologii de inventariere precum și pregătirea unor viitori colaboratori – tineri specialiști (dezvoltarea unei rețele de specialiști la nivel național) prin intermediul unor ateliere cu experți în domeniu, ca, începând cu anul 2022, inventarierea bisericilor istorice de lemn din întreaga țară să poată demara. Anul acesta, alături de colegii din Asociația Biserici Înlemnite, vom elabora o fișă de inventariere pe care o vom implementa în cadrul unui atelier interdisciplinar în jurul bisericilor istorice de lemn, iar informațiile colectate astfel vor fi centralizate pe o platformă online care va putea fi accesată de către trei categorii de public: actori care operează în zona protejării bisericilor de lemn, specialiști și publicul larg interesat de patrimoniu.

Parteneri
 

Parteneri în proiect sunt I.N.P. (Institutul Național al Patrimoniului), D.J.C. Arad (Direcția Județeană pentru Cultură Arad), C.J.A. (Centrul Cultural Judetean Arad), C.M.A (Complexul Muzeal Arad), MNAB (Muzeul Național al Banatului), F.A.U.T. (FAUT - facultatea de arhitectură și urbanism timișoara -Universitatea Politehnică Timișoara) și TVR Timișoara.

"Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării."

bottom of page