top of page
Logo Proiecte Color RGB - Transparență.tif
Biserici Înlemnite.png

Proiectul Biserici Înlemnite vine ca un răspuns la una dintre cele mai mari probleme ale păstrării și gestionării bisericilor de lemn de patrimoniu din România: lipsa informațiilor privind numărul, starea și valoarea lor. În lipsa acestor informații precum și a altor informații importante, nu se cunoaște amploarea problemei iar strategiile pentru păstrarea și valorificarea acestui patrimoniu - esențial pentru identitatea noastră în cadrul culturii Europene a lemnului - nu există. În România se presupune că ar mai exista 1400+ de biserici de lemn care dispar accelerat, iar puținele intervenții de punere în siguranță și la fel de puținele proiecte de conservare / restaurare se fac întâmplător, fără a urmări o ordine prioritară, dată de starea de conservare și de valoarea acestor monumente.


Scopul proiectului pilot:

Prima fază a proiectului, desfășurat de către echipa Biserici Înlemnite, sub egida Asociației Culturale Vernacular, cofinanțat de către Administrația Fondului Cultural Național prin sesiunea II/2021, a urmărit dezvoltarea și implementarea unei metodologii de inventariere și dezvoltarea unei platfome online, unde datele să fie colectate și filtrate. De asemenea un prim pas pentru formarea unei rețele de specialiști cu ajutorul cărora proiectul să poată fi exitins la nivel național, a fost organizarea atelierului multidisciplinar de inventariere, în jurul celor 30 de biserici de lemn din jud. Arad.

Fișa de inventariere pentru fiecare obiectiv conține date de identificare, date istorice, descrieri de specialitate, calificative pentru starea de conservare și calificative pentru valori, evaluate pe diferite criterii. Platforma pe care toate aceste date se încarcă este un instrument pentru diferite scopuri, prin care datele se pot filtra, sorta și afișa, sub formă de hartă sau tabele.

Cel mai important scop al platformei este prioritizarea intervențiilor necesare de salvgardare / conservare / restaurare, ținând cont de calificativele pentru starea de conservare și valoare obținute de fiecare obiectiv, după un algoritm elaborat. De aceste date vor beneficia actorii care gestionează sau sunt implicați în această zonă a patrimoniului: proprietari, Ministerul Culturii, ONG-uri.

Un alt scop este afișarea și filtrarea datelor cu scop științific, culese multidisciplinar de la fiecare obiectiv. În continuare enumerăm câteva exemple de filtre:

- afișarea bisericilor de lemn așezate în cadrul cimitirului, dintr-o anumită zonă;

- afișarea bisericilor de lemn construite în sistemul structural „în căței”, dintr-o anumită zonă;

- bisericile de lemn acoperite cu tablă;

- bisericile de lemn cu o singură intrare;

- afișarea bisericilor de lemn construite într-un anumit interval de tip (de ex. 1720 – 1780);

- afișarea bisericilor de lemn pictate de un anumit zugrav (de ex. Nicolae de la Lupșa mare);

- bisericile de lemn cu o stare de conservare foarte proastă;

- bisericile de lemn foarte valoroase;

Nu în ultimul rând, platfoma este adresată și publicului larg care poate găsi informații generale despre fiecare biserică de lemn, imagini și o sinteză a datelor culese (istoricul, starea de conservare și valoarea).

Mai jos găsiți articole despre proiectul pilot.

 

Proiectul, ”Biserici Înlemnite _ Inventarierea bisericilor istorice de lemn din România_ proiect-pilot: bisericile de lemn din jud. Arad”, câștigător în cadrul celei de-a doua sesiuni de finanțare a A.F.C.N. (Administrației Fondului Cultural Național), este un demers participativ, deschis celor ce își doresc să se alăture echipei de inventariere.

*Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.

bottom of page