top of page

Punere în siguranță a serei din incinta Ansamblului Nobiliar Mocsonyi
sat Bulci, comuna Bata, județul Arad (2020)

 

Prezentare Generală

Sera din cadrul Ansamblului Nobiliar Mocsonyi a fost construită în 1912, de către Anton al II-lea Mocsonyi, care a demarat lucrări ambițioase de reamenajare a domeniului și a adus modernizări caracteristice epocii. Avansarea accelerată a vegetației spontane și creșterea excesivă a acesteia au adus la apariția degradărilor, atât la nivel de soclu cât și la nivelul închiderii din sticlă.

Situația anterioară intervenției

Vegetația spontană formată din arbuști și arbori s-a dezvoltat invaziv atât în jurul serei cât și la interior, înglobând chiar părți din structură în tulpinile dezvoltate necontrolat. Degradările serei au apărut la nivelul soclului prin dislocarea unor porțiuni, iar la nivelul învelitoarei prin distrugerea sticlei, total pe una dintre cele trei nave ale serei și parțial pe celelalte două.

Propunerea de punere în siguranță

S-a propus îndepărtarea vegetației invazive și tăierea arborilor crescuți în interiorul serei, recuperarea și depozitarea materialului valoros și realizarea releveului și a unor studii de fundamentare (arheologic și asupra câtorva exemplare de arbori valoroși).

Lucrări efectuate

S-a înlăturat circa 500 mp (interior + exterior) de vegetație, cele mai dificile operațiuni fiind îndepărtarea exemplarelor de arbori și arbuști interiori, care periclitau stabilitatea structurii serei prin cădere sau rupere. În total, au fost îndepărtați sau toaletați un număr de 26 de arbori și 13 arbuști, vegetație crescută spontan și invaziv în interiorul și imediata vecinătate a serei, nefiind afectați arborii cu valoare istorică din cuprinsul parcului, aflați la o distanță apreciabilă de locul intervențiilor. În paralel, s-au derulat operațiuni de îndepărtare a materialelor vegetale și minerale nevaloroase, relevarea stadiului actual al clădirii și recuperarea materialelor originale valoroase dislocate: cărămidă, sticlă, ardezie și mostre de tencuială. Aceste materiale au fost depozitate în locuri protejate, pentru o etapă de cercetare ulterioară. Totodată, au fost evaluate cu rezistograful (un dispozitiv specializat, de mare precizie) trei exemplare valoroase de arbori existenți în parcul ansamblului monument. Toți arborii testați se prezintă sănătoși, în stare bună, necesitând doar mici lucrări de întreținere în viitor.

Într-o etapă ulterioară curățării vegetației, s-a efectuat un studiu arheologic pentru a permite evaluarea structurii fundației și pentru a identifica nivelul original al aleii de acces.

Specialiști

Purcaru Mihail-Alexandru  (arborist)- S.C. Tree Care Solutions S.R.L., Bănuț Cosmin (arborist), Vaida Eugen (arhitect), Ignuța Amalia (arhitect), Tămășan Maria (arhitect), Mărginean Florin (arheolog), Sorinca Bogdan (arheolog)

Parteneri și sponsori

Asociația Monumentum | Alteța sa Regală Prințul Charles, prin The Prince's Foundation | Primăria Bata | Primăria Municipiului Arad | I.S.U. Arad | D.J.C. Arad | Complexul Muzeal Arad

Voluntari

Acimov Lazar, Bedelean Rebecca, Bulumac Sebastian, Condoroș Andrei,  Cosmulescu George-Doru, Iovănescu Simona, Leca Irina, Lucaciu Diana Andra, Lucaciu Marcel, Majaru Anca-Raluca, Mureșan Sergiu, Onica Andrei, Oxenfeld Ovidiu, Popa Anca, Popa Tudor, Răzvan Iancu, Spânu-Ferencz Fabian

bottom of page